2D računalniška grafika

2d Computer Graphics

2D računalniška grafika je računalniška generacija digitalnih slik - večinoma iz dvodimenzionalnih modelov (kot so 2D geometrijski modeli, besedilo in digitalne slike) in z njimi značilnimi tehnikami. Beseda lahko pomeni vejo računalništva, ki vključuje takšne tehnike, ali same modele.